این سایت به طور دائم به روز رسانی می شود آخرین به روز رسانی 09 / 02 / 95


Prephonicsسطح صفر یا فونیکس اولیه ( Prephonics ) اولین سطح آموزشی است و اعداد – رنگ ها – و تعدادی از حیوانات را با شعر و آهنگ های شاد به کودکان آموزش می دهد.
نکته مهم آموزش، مستمر بودن و تکرار آموزه ها می باشد.

شامل 45 فیلم آموزشی

لطفا بر روی تصویر و یا اینجا را کلیک کنید
 

 
 
Phonics1سطح یک یاphonics 1 دومین سطح آموزشی است و 6 حرف S - A - T - I - P - N و همچنین دوره درس های قبل را با شعر و آهنگ های شاد به کودکان آموزش می دهد.
نکته مهم آموزش، مستمر بودن و تکرار آموزه ها می باشد.

شامل 107 فیلم آموزشی
لطفا بر روی تصویر و یا اینجا را کلیک کنید


 

Phonics 2سطح دو یا phonics 2 سومین سطح آموزشی است و 7 حرف c - k - e - h - r - m - d و همچنین دوره درس های قبل را با شعر و آهنگ های شاد به کودکان آموزش می دهد.
نکته مهم آموزش، مستمر بودن و تکرار آموزه ها می باشد.

شامل 110 فیلم آموزشی
لطفا بر روی تصویر و یا اینجا را کلیک کنید

 

Phonics 3سطح سه یاphonics 3 چهارمین سطح آموزشی است و 6 حرف g - o - u - l - f - b و همچنین دوره درس های قبل را با شعر و آهنگ های شاد به کودکان آموزش می دهد.
نکته مهم آموزش، مستمر بودن و تکرار آموزه ها می باشد.

شامل 120 فیلم آموزشی
لطفا بر روی تصویر و یا اینجا را کلیک کنید